Stowarzyszenie Elektryków Polskich

Oddział Jeleniogórski


Nasze archiwum
W dniu 31 marca 2011 r. zmarł w wieku 82 latW dniu 18 sierpnia 2012 r. zmarł w wieku 81 lat
ś.p. Bohdan Pawłowskiś.p. Michał Kozłowski
Zasłużony, wieloletni członka naszego stowarzyszenia.Zasłużony, wieloletni członka naszego stowarzyszenia.
Łącząc się w bólu z Rodziną
składamy szczere wyrazy współczucia
Łącząc się w bólu z Rodziną
składamy szczere wyrazy współczucia
Prezes Jeleniogórskiego Oddziału
Stowarzyszenia Elektryków Polskich
Robert Wójcik
Prezes Jeleniogórskiego Oddziału
Stowarzyszenia Elektryków Polskich
Robert Wójcik
Cześć Jego pamięci.Cześć Jego pamięci.

Kolega Bohdan Pawłowski Od dnia 7 marca 1986r członek Jeleniogórskiego Oddziału SEP. Pracował w PM Poland w Jeleniej Górze - Cieplicach. W latach dziewiędziesiątych był wicewojewodą jeleniogórskim. Przez wiele lat był Prezesem Koła PM Poland oraz członkiem Zarządu Oddziału. Pełnił również inne funkcje w Kole PM Poland. W latach 1987 - 1992 był kierownikiem Oddziałowego Ośrodka Rzeczoznawstwa. Był autorem wielu odczytów technicznych. Koło pod Jego kierownictwem wielokrotnie zdobywało wyróżnienia za udział w krajowym konkursie kół SEP. Za pracę społeczną i zawodową został wyróżniony odznakami: Złotą Odznaką Honorową SEP (1990r), Srebrną Odznaką Honorową NOT (1996r). Wiele epizodów z działalności stowarzyszeniowej znaleźć można w opracowaniach książkowych wydanych z okazji 50-lecia Oddziału (wydanie 1996r) oraz w suplemencie za kolejne 10-lecie (wydanie 2006r) - obie pozycje dostępne są poniżej.

50 lat Jeleniogórskiego Oddziału Stowarzyszenia
Elektryków Polskich - 1946-1996.


60 lat Jeleniogórskiego Oddziału Stowarzyszenia
Elektrykóww Polskich - 1946-1996.


Jubileusz Oddziału Jeleniogórskiego SEP 65 lat działalności Oddziału 1946-2011r.
5 listopada 2011r.


jubileusz

Ciąg dalszy