Stowarzyszenie Elektryków Polskich

Oddział Jeleniogórski


Historia Oddziału Jeleniogórskiego - ciąg dalszy


25-lecie oddziału uczczono organizacją w dniach 7 i 8 października 1971 r. konferencji na temat niezawodności elektrycznej aparatury do 1 kV z udziałem ponad 300 uczestników oraz Jubileuszowego Nadzwyczajnego XXIII Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału - Zjazdu Weteranów z udziałem wielu byłych prezesów oddziału,
w tym także pierwszego prezesa Franciszka Bilka.

Pod koniec 1973 r. oddział liczył 460 członków i dlatego od 1974 r. oddział organizował Walne Zgromadzenia Delegatów Oddziału.

15 maja 1975 r. otwarto Minimuzeum Energetyki Jeleniogórskiej w Szklarskiej Porąbie. Muzeum to stale się rozwija, doczekało się wpisu do rejestru Ministerstwa Kultury. Funkcjonuje bez dotacji, jest prowadzone społecznie
przez L. Szczepaniaka, któremu pomaga koło SEP Zakładu Energetycznego Jelenia Góra SA.

W 1976 r. uroczyście obchodzono jubileusz 30-lecia. Komisja historyczna opracowała "Historię 30-lecia Jeleniogórskiego Oddziału SEP". Wybito medal pamiątkowy. Pierwszy egzemplarz historii i medal wręczono podczas uroczystości w dniu 18 września 1976 r. przybyłemu po raz ostatni do Jeleniej Góry pierwszemu prezesowi - założycielowi oddziału - Franciszkowi Bilkowi.

Na początku 1976 r. uległ likwidacji Oddział Turoszowski, a powstałe koło SEP Elektrowni Turów powróciło do Oddziału Jeleniogórskiego. Praca w oddziale przebiegała ustabilizowanym rytmem, pojawili się młodzi działacze oddani Stowarzyszeniu. 3 października 1981 r. oddział obchodził, jak zwykle bardzo uroczyście, 35-lecie istnienia.

Po wprowadzeniu stanu wojennego sytuacja stała się, tak jak i w innych od­działach, trudna. Zmalała liczba członków, choć powstało nowe koło SEP w filii Politechniki Wrocławskiej w Cieplicach. Stopniowo udało się ożywić działalność oddziału.

18 października 1986 r. na Jubileuszowym Nadzwyczajnym VII Zgromadzeniu Delegatów Oddziału obchodzono 40-lecie działalności oddziału z udziałem prezesa SEP Jacka Szpotańskiego, 8 prezesów zaprzyjaźnionych oddziałów oraz licznego grona gości. Uroczystość uświetnił koncert zaproszonych z tej okazji solistów i orkiestry symfonicznej. Na koniec 1988 r. oddział mógł się poszczycić sukcesem posiadania 19 kół i 605 członków. Oddział intensywnie prowadził działalność szkoleniową. W końcu 1988 r. oddział posiadał 42 zweryfikowanych wykładowców. W kadencji 1987-90 komisja szkoleniowa zorganizowała 48 kursów z udziałem 1187 słuchaczy.

Powrót do strony 1.