Stowarzyszenie Elektryków Polskich

Oddział Jeleniogórski


Szkolenia

 • Informujemy, że istnieje możliwość dostosowania terminów, miejsca, rodzajów szkoleń do potrzeb indywidualnych.
 • Zakres tematyczny dostosowany jest do charakteru pracy szkolonych.
 • Oferujemy tzw. "szybkie szkolenia" w małych grupach.
 • Dla osób posiadających dotychczas uprawnienia prowadzone są szkolenia uzupełniające wiadomości o zmianach w przepisach.
 • Opłata egzaminacyjna na uprawnienia wynosi 175 zł (od 1.01.2015r.).
 • Opłata kursowa na uprawnienia w granicach 250 do 550 zł w zależności od rodzaju kursu.
 • Istnieje możliwość opłaty kursowej w ratach.

Terminy ważności uprawnień kwalifikacyjnych


 • Sprawdzenie spełnienia wymagań kwalifikacyjnych powtarza się co pięć lat.
 • Sprawdzenie to może być powtórzone przed upływem pięciu lat, w razie stwierdzenia, że eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci jest prowadzona niezgodnie z przepisami dotyczącymi ich eksploatacji.
 • Taki wniosek mogą złożyć:
  • pracodawca,
  • inspektor pracy
  • Prezes URE lub inny organ właściwy w sprawach regulacji gospodarki paliwami i energią, o których mowa w przepisach.

Rodzaje kursów


Kursy przygotowujące do egzaminów na uzyskanie uprawnień:

 1. dozoru
 2. eksploatacji
  • Grupa 1
  • sieci, urządzenia i instalacje elektroenergetyczne do 1kV i powyżej 1kV w zakresie czynności: obsługi, konserwacji, remontów, prac kontrolno-pomiarowych, montażowych.


Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego


opracowana przez
Centralną Komisję Uprawnień Zawodowych SEP
Kategoria D
Kategoria E